Naszą ambicją jest stworzyć dla Ciebie komfortowe warunki studiowania. Chociaż kończenie studiów na prestiżowej uczelni wiąże się z różnorodnymi procedurami państwowymi, my upraszczamy je do minimum. Organizując studia staramy się dostosować je do potrzeb uczestników i indywidualnie załatwiać każdą sprawę. Przyjazny sekretariat Studium, otwarci na rozmowę Koordynatorzy oraz nadzwyczajny Kierownik będą cię wspierać podczas roku przygody z nauką.

W roku akademickim 2022/23 jesteśmy przygotowani na każdą formę pracy. 

Najbliższą edycję planujemy w trybie stacjonarnym, z zajeciami warsztatowymi na sali przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, uzupełniając program również interaktywnymi zajęciami online

W razie konieczności, całość programu i nasza kadra jest przygotowana do zrealizowania studiów w formule nauczania zdalnego. CZAS TRWANIA
Studia obejmują ponad 230 godzin zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty – niedziele) najczęściej co dwa tygodnie, w godzinach 9.00-16.30.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Całkowity koszt studiów wynosi 6.500 zł za dwa semestry łącznie z modułami Fundamentals, materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem merytorycznym oraz ogólna opłata 30 zł za świadectwo ukończenia studiów (płatna pod koniec drugiego semestru). 

Opłata może być rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata w wysokości 3.250 zł płatna niezwłocznie po otrzymaniu indywidulanego konta wpłat (nie póżniej niż do 15 października), a druga - 3.250 zł płatna do końca lutego. 


WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem uzyskania państwowego świadectwa potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych jest zdanie egzaminów z wybranych przedmiotów, uzyskanie zaliczeń poprzez obecność na zajęciach oraz realizacja projektu praktycznego. 

Warunkiem uzyskania certyfikatów Kingmakers Coaching & Mentoring Fundamentals jest zaliczenie modułów zajęciowych i teleklas zgodnie z programem.

Zaliczenie programu studiów oraz modułów Fundamentals otwiera możliwość (dla chętnych) do uzyskania pakietu mentor-coachingu zgodnego z wymogami ICF/IC oraz starania się o certyfikat kompetencji wydawany przez Pracownię Rozwoju Kompetencji przy UŁ.

 

 

To co nas wyroznia