Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 rozpoczęta! Zapraszamy do składania swoich aplikacji i dołączenia do kolejnej edycji naszych studiów
 

Harmonogram Rekrutacji:

 

Do 30 września (lub wcześniejszego wyczerpania miejsc)

 

Rekrutacja formalnie trwa do zamknięcia grupy 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podanie o przyjęcie na studia skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego,
2. Oryginał, odpis lub kopia (potwierdzona autentyczność) dyplomu magisterskiego/ licencjackiego,
3. Wypełniony kwestionariusz osobowy
4. Kserokopia dowodu osobistego (obustronna)

 

Prosimy o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów w formie elektronicznej: 

skan podpisanego podania, skan dyplomu, wypełniony plik kwestionariusza osobowego, skan dowodu osobistego. 

Komplet elektronicznych dokumentów prosimy przesyłać na oba adresy: 

studia@coach-mentor.edu.pl

alicja.sobolewska@uni.lodz.pl

 

Informacje dotyczące rekrutacji oraz składania dokumentów można uzyskać pod telefonem: +48 501 028 692 lub +48 508 098 116


Decyduje kolejność zgłoszeń (liczy się data wpłynięcia dokumentów). W przypadku dużej liczby chętnych, rekrutacja może zakończyć się wcześniej.

 

Masz pytania, skontaktuj się z nami!

 

Dyżury telefoniczne:

Łukasz Marciniak  tel. 501 028 692

Uniwersytet Łódzki

Opiekun Merytoryczny kierunku

 

Sylwia Rogala-Marciniak tel. 508 098 116

Superwizor i Mentor Coach UŁ 

Opiekun Merytoryczny

 

Zapraszamy :))

 

 

 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Całkowity koszt studiów wynosi 6.500 zł za dwa semestry łącznie z modułami Coaching & Mentoring Fundamentals, materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem merytorycznym oraz ogólna opłata 30 zł za świadectwo ukończenia studiów (płatna pod koniec drugiego semestru). 

Opłata może być rozłożona na dwie lub więcej rat. Pierwsza rata w wysokości 3.250 zł płatna niezwłocznie po otrzymaniu indywidulanego konta wpłat (nie póżniej niż do 15 października 2022), a druga - 3.250 zł płatna do końca lutego 2023r. 

 

 

 

 

To co nas wyroznia