To co nas Wyróżnia

 

UNIKALNE KORZYŚCI

Nasze studia  stwarzają unikalną możliwość uzyskania kilku dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Po pierwsze studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim są gwarancją rzetelnego i uznawanego wykształcenia poświadczanego państwowym świadectwem. Po drugie pozwalają na odbycie superwizowanej praktyki, której zaliczenie uprawnia do otrzymania certyfikatu kompetencji oraz przygotowuje do akredytacji w ICF. Po trzecie wreszcie, każdy uczestnik naszych studiów przechodzi kompleksowy program  Kinmakers Coaching & Mentoring Fundamentals™ stanowiący wprowadzenie do metodyki koaktywnej i potwierdzany podwójnym certyfikatem. 

 

 

DWUSTOPNIOWY ROZWÓJ

Uczestnicząc w studiach będziesz mieć możliwość pracy z profesjonalnym coachem, który będzie wspierać Cię w osiąganiu indywidualnych celów, a jednocześnie pozwoli doświadczyć cały proces coachingu w roli klienta. W drugim semestrze będziesz mieć możliwość poprowadzenia całościowego procesu coachingu lub mentoringu i wspierania klienta. Te działania będą superwizowane i konsultowane z opiekunami merytorycznymi w bezpiecznych warunkach stawiania pierwszych kroków realnej praktyki.

 

ROZWÓJ ABSOLWENTÓW

Nasze studia to nie tylko rok intensywnej pracy na rozwojem własnych kompetencji, ale także początek ciągłego doskonalenia. Jako absolwent uzyskasz dostęp do specjalnie przygotowanych kursów dokształcających i dedykowanych warsztatów w specjalnych cenach. Zdobycie certyfikatów Coaching Fundamentals™ będzie ponadto pozwalać na kontynuowanie nauki na wyższych poziomach zaawansowania Coaching & Mentoring Kingmakers™.

Będziesz mieć także możliwość zarejestrowania się w bazie praktyków coachingu i mentoringu, prezentując swoją praktykę i pozostając w sieci profesjonalnych kontaktów. We współpracy z innymi absolwentami i środowiskiem profesjonalistów pomocne będą także spotkania w ramach klubów i kół coacha i mentora, organizowanych przez naszych wykładowców. 

 

EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, z dużym naciskiem na aktywność uczestników. Opierając się na metodyce uczenia ludzi dorosłych, każdy kurs w sposób optymalny łączy przekaz wiedzy z ćwiczeniem umiejętności i refleksją, osadzając wszystkie treści w praktyce. Podczas zajęć stosowane są metody action learning i praca na tworzącym się procesie grupowym, wiele jest zadań indywidualnych oraz pracy peer-to-peer, wcielania się w role specjalistów i klientów, dyskusji, wymiany doświadczeń i ćwiczeń kreatywnych. Zajęcia to jednak nie tylko nauka na sali, to także seria teleklas i telekonferencji umożliwiających bieżącą wymianę spostrzeżeń, poszukiwanie i odnajdywanie odpowiedzi na nurtujące pytania.

 

NIEZWYKŁA KADRA

Studia tworzone są i prowadzone przez zespół praktyków i specjalistów poszczególnych dziedzin. W kadrze znajdują się coachowie akredytowani w International Coach Federation (ICF), mentorzy stowarzyszeni w European Coaching & Mentoring Council, certyfikowani trenerzy i konsultanci biznesu, wybitni naukowcy, eksperci powszechnie rozpoznawani i uznawani na rynku.