Studia w sposób unikalny łączą rozległą wiedzę naukową z wypracowanymi narzędziami praktyki.  W ramach kształcenia rozwijane są zarówno indywidulane kompetencje uczestników niezbędne do efektywnej pracy w roli coachów i mentorów jak również kompetencje organizacyjne pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów rozwojowych w organizacjach biznesowych.

Uczestnicy zostają gruntownie przygotowani do wspierania rozwoju kadr biznesu, przechodzą warsztat projektowania narzędzi, prowadzenia sesji coachingu i mentoringu, szczegółowo poznają specyfikę coachingu i mentoringu, zakres ich zastosowania i możliwości wdrażania projektów rozwojowych.

Integralną częścią programu są dwa moduły oparte o metodykę CoActive zaprojektowaną przez Kingmakers na potrzeby biznesu. Coaching Fundamentals™ to moduł akredytowany w International Coach Federation (ICF) natomiast Mentoring Fundamentals™ opiera się na standardach edukacyjnych European Mentoring and Coaching Council (EMCC) oraz International Mentoring Association (IAM). 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY STUDIÓW:
Studia mają wyraźny profil praktyczny. Z jednej strony kształtują indywidulane kompetencje uczestników, niezbędne do pełnienia roli coacha i mentora, ale także do bycia bardziej świadomym i dojrzałym managerem, wykorzystującym coachingowy styl zarządzania oraz mentorską odpowiedzialność za rozwój innych. Z drugiej strony studia te przygotowują do wdrażania rozbudowanych programów rozwojowych, planowania i koordynowania projektów coachingu wewnętrznego i zewnętrznego oraz doskonalenia biznesu poprzez budowanie kapitału ludzkiego firmy. Kształcenie opiera się na metodach warsztatowych, praktyce stacjonarnej i teleklasach, zastosowaniu materiałów multimedialnych oraz ćwiczeniach kreatywnych. Formuła studiów zakłada jednocześnie dwustopniowy rozwój. W ramach studiów uczesnticy mają możliwość odbycia kompletnego procesu coachingu prowadzonego przez profesjonalnego coacha, a także poprowadzenia pełnego procesu coachingu lub mentoringu superwizowanego przez profesjonalistów. Absolwenci studiów otrzymują pełne wsparcie w ramach praktyki i ustawicznego doskonalenia. Organizowane są certyfikowane kursy i szkolenia dedykowane dla absolwentów oraz spotkania w ramach klubów i kół specjalistycznych. Uczestnicy mają także możliwość rejestracji w bazie coachów i mentorów, prezentująć swoją praktykę i pozostając w sieci profesjonalnych kontaktów.


ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków, zainteresowani praktyką coachingu i mentoringu organizacyjnego, biznesowego. Mogą to być zarówno osoby rozpoczynające karierę zawodową i planujące pracę w charakterze niezależnych specjalistów, coachów, mentorów i konsultantów jak i pracujący już specjaliści HR, dyrektorzy, managerowie i pracownicy działów kadr, działów szkoleń i rozwoju, koordynatorzy projektów, kierownicy i koordynatorzy zespołów, trenerzy biznesu, coachowie, mentorzy i konsultanci chcący podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę.

 

To co nas wyroznia